Didinimas
Nespalvotas režimas
Slėpti nuotraukas
 / 
 / 
Nuo 2024 m. kovo 1 d. keičiasi dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydis Utenos rajono savivaldybėje

Nuo 2024 m. kovo 1 d. keičiasi dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydis Utenos rajono savivaldybėje

Seimui priėmus Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pataisas, kuriomis nuo 2023 metų nutarta didinti mokestį už nepavojingų atliekų šalinimą sąvartyne, nuo 2023 m. sausio 1 dienos 17,95 proc. išaugo įvežamų į sąvartyną mišrių komunalinių atliekų ir 26,47 – 31,03 proc. kitų atliekų pridavimo kaina („vartų“ mokestis).

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ „vartų“ mokesčio didėjimas jau 2023 m. tapo aktualus visoms Utenos regiono savivaldybėms ir jau 2023 metais visose kitose Utenos regiono savivaldybėse (Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Visagino ir Zarasų) buvo patvirtinti nauji įmokų dydžiai.

Utenos rajono savivaldybėje įmokos dydis paskutinį kartą buvo keičiamas 2021 metais. Dėl išaugusio mokesčio už atliekų pridavimą utilizavimui UAB „Utenos komunalininkas” per 2023 m. iš atliekų tvarkymo veiklos patyrė 124,5 tūkst. Eur nuostolį, todėl įmokos perskaičiavimas buvo būtinas, kad padengtų būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas. 2024 m. vasario 8 d. Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-1 pakeitė iki šiol galiojusius įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius Utenos rajono savivaldybėje (žr. pridedamą lentelę).

Pateikiami pagrindiniai Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2024 m. kovo 1 d. pakeistų įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Utenos rajono savivaldybėje pavyzdžiai:

Įmokos dydis gyventojams, naudojantiems kolektyvinius konteinerius (su PVM): Gyvenamosios paskirties butai daugiabučiuose namuose: pastovioji dalis – 3,19 Eur butui, kintamoji – 2,00 Eur 1 gyventojui. Gyvenamosios paskirties individualūs namai: pastovioji dalis – 3,87 Eur namui, kintamoji – 2,00 Eur 1 gyventojui.

Įmokos dydis gyventojams, naudojantiems individualius konteinerius (su PVM): Gyvenamosios paskirties butai daugiabučiuose namuose: pastovioji dalis – 3,19 Eur butui, kintamoji- 120 l talpos konteinerio ištuštinimas 1,68 Eur, 240 l talpos konteinerio ištuštinimas 3,36 Eur.  Gyvenamosios paskirties individualūs namai: pastovioji dalis – 3,87 Eur namui, kintamoji – 120 l talpos konteinerio ištuštinimas 1,68 Eur, 240 l talpos konteinerio ištuštinimas 3,36 Eur.

Primename, kad gyventojai gali kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administraciją dėl kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą. Socialinės pašalpos gavėjams, daugiavaikėms šeimoms ir nekilnojamojo turto savininkams, turintiems nekilnojamą turtą Mockėnų kaime, Utenos rajone taikoma 50 proc. pastoviosios įmokos dalies už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gyvenamosios paskirties objektuose kompensacija. Gyvenamosios paskirties objekto savininkui, vienam deklaravusiam gyvenamąją vietą tame objekte taikoma 20 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kompensacija, o religinės paskirties objektams – 100 proc.

Išrūšiuotos pakuočių ir antrinių žaliavų atliekos ir toliau bus vežamos nemokamai.

Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje lentelė

Kitos naujienos

Visos naujienos
Visos naujienos

Naudojate pasenusią naršyklę

Prašome atsinaujinti naudojamą naršyklę į naujesnę.
Rekomenduojame rinktis vieną iš šių: