Didinimas
Nespalvotas režimas
Slėpti nuotraukas
/  Kita  /  Apie vykdomus ES projektus

Apie vykdomus ES projektus

Projektas „Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“

UAB „Utenos komunalininkas“ įgyvendina projektą Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0014 „Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“.

  • Projekto tikslas – sumažinti energijos suvartojimą bei su tuo susijusią aplinkos taršą Utenos r. sav. tiekiant kokybiškas gatvių apšvietimo paslaugas.

Utenos miesto apšvietimo tinklai modernizuojami Aukštaičių, Krašuonos, Kudirkos, Kampo, Molėtų, Metalo, Naujasodžio g., Naujasodžio kv., Pievų, Statybininkų, Ugniagesių, Vaižganto, Vilties, Vyžuonėlių, Aukštakalnio, Palangos, Vilniaus gatvėse pakeičiant 484 vnt. šviestuvus į naujus LED tipo šviestuvus.

J. Basanavičiaus,  Užpalių ir Vyžuonų gatvėse bus atnaujinamos 168 šviestuvų atramos su 174 šviestuvais. Atnaujinant atramas elektros energijos perdavimo linijos nuvedamos nutiesiant kabelį.

Modernizuotų apšvietimo tinklų elektros energijos poreikiui užtikrinti iš atsinaujinančių energijos išteklių įrengiama 250 kWp galios saulės jėgainė.

  • Įgyvendinus projektą daugiau kaip 40 proc. sumažės elektros energijos sąnaudos, išlaidos skirtos elektros energijai įsigyti, pagerės paslaugų kokybė.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-10-22

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-10-22

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos – 811504,75 Eur., iš jų ES lėšomis finansuojama iki 405752,37 Eur.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

Naudojate pasenusią naršyklę

Prašome atsinaujinti naudojamą naršyklę į naujesnę.
Rekomenduojame rinktis vieną iš šių: