Didinimas
Nespalvotas režimas
Slėpti nuotraukas
 / 
 / 
Prasideda nemokamas asbesto atliekų surinkimas

Prasideda nemokamas asbesto atliekų surinkimas

Informacijos 2021-09-17 papildymas:

Informuojame, kad registracija prasidėjo labai aktyviai ir jau užsiregistravo pakankamai asmenų numatytam asbesto turinčių gaminių atliekų kiekiui surinkti.

Utenos rajono savivaldybės administracija pagal pasirašytą Dotacijos teikimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra įgyvendina projektą, kuriuo vėl tęsiamas iš individualių gyventojų ir visuomeninės paskirties pastatų (toliau – atliekų turėtojas) nemokamas asbesto turinčių gaminių atliekų (toliau – asbesto atliekos) surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus pašalinimas (toliau – asbesto surinkimo paslauga).

Utenos rajono savivaldybės administracija su UAB ,,Utenos komunalininkas“ pasirašė viešojo pirkimo ,,Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas“ sutartį. Jos vykdymo metu Utenos rajono savivaldybės teritorijoje planuojama nemokamai surinkti apie 47 tonas asbesto turinčių gaminių atliekų (toliau – asbesto atliekos) iš atliekų turėtojų.

Paslauga finansuojama Atliekų tvarkymo programos ir savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Asbesto atliekų surinkimo paslauga bus teikiama iki š. m. lapkričio 1 d. arba surinkus sutartyje numatytą asbesto atliekų kiekį.

Utenos rajono savivaldybės gyventojus kviečiame pasinaudoti suteikta galimybe nemokamai ir saugiai sutvarkyti asbesto turinčias atliekas. Gyventojai, norintys pasinaudoti šia galimybe, turi registruotis UAB ,,Utenos komunalininkas“ tel. (8 389) 63 800 (spausti 4) arba el. paštu info@utenoskom.lt ir pateiktišiuos duomenis:

  • vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (asbesto atliekų susidarymo vietą), preliminarų asbesto atliekų kiekį, kontaktus (telefoną ir el. paštą);
  • asbesto atliekos iš jų susidarymo vietos (gyventojo nurodytos vietos) bus paimamos 1–3 savaičių laikotarpiu pranešus UAB ,,Utenos komunalininkas“ ankščiau nurodytu telefonu pagal sudarytą asbesto atliekų surinkimo–apvažiavimo grafiką, apie kurį gyventojai bus informuojami telefonu, taip pat UAB ,,Utenos komunalininkas“ informuos apie asbesto atliekų transportavimo (sandėliavimo/paruošimo perdavimui) sąlygas.

Sudaręs užsiregistravusių atliekų turėtojų surinkimo–apvažiavimo grafiką, UAB ,,Utenos komunalininkas“ informuos apie atliekų paėmimą iš gyventojo nurodytos vietos arba turinčius galimybę patiems nuvežti atliekas, nukreips gyventoją asbesto atliekas pristatyti į Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyną adresu Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos r.

Perduodant UAB ,,Utenos komunalininkas“ ar pristatant asbesto atliekas į sąvartyną, reikės pateikti asmens dokumentą, taip pat užpildyti deklaraciją, kurioje reikia nurodyti asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (adresą), atliekų susidarymo vietą. Atkreipiame dėmesį, kad atliekų turėtojas privalėspatvirtinti parašu, kad asbesto atliekų tvarkymas nėra susijęs su prašomu ar paskirtu finansavimu, panaudojant valstybės ar savivaldybių biudžetų ar išteklių, ES Struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamais projektais.

Kilus klausimams teirautis Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos saugos skyriuje tel. (8 389) 43 520, (8 389) 61 609.

Utenos rajono gyventojai, nesinaudojantys anksčiau aprašyta galimybe, gali saugiai pašalinti asbesto atliekas, pristatydami jas į Atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę, esančią prie Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno (Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos rajonas). Vienas Utenos rajono gyventojas nemokamai gali perduoti 200 kg atliekų turinčių asbesto per metus.

Kitos naujienos

Visos naujienos
Visos naujienos

Naudojate pasenusią naršyklę

Prašome atsinaujinti naudojamą naršyklę į naujesnę.
Rekomenduojame rinktis vieną iš šių: